Digitalni video snimač – DVR

Kao elementi sistema za snimanje analognog video signala sa kamerama najčešće se koriste digitalni video snimači, koji vrše digitalizaciju signala sa kamere i njihovo snimanje na hard disk ( hibridni analogno-digitalni koncept). Kod digitalnih video snimača video zapis se snima na hard disk vrlo velikog kapaciteta, na način da se nakon popunjavanja kapaciteta hard diska, nastavlja snimanje preko prvog snimljenog materijala ( ring memorija ). Uglavnom svi digitalni video sinimači danas imaju integrisanu detekciju pokreta u slici što povećava iskorišćenost kapaciteta snimača, jer se snimanje aktivira samo u trenutku detektovane promene u kadru snimanja. Postoji mogućnost snimanja u alarmnom modu u kojem možemo podesiti veći kvalitet zapisa (snimanje više slika u sekundi u većoj rezoluciji). Alarmni mod je definisan na temelju određene akcije, koja može biti detekcija pokreta u slici ili alarmni signal sa javljača koji dovodimo na ulazne alarmne kontakte na digitalnom snimaču.

Velika prednost digitalnih snimača je lako i brzo pretraživanje snimljenog materijala po različitim kriterijumima, mogućnost backup-ovanja i arhiviranja video zapisa kao i velika mogućnost mrežne integracije preko LAN-a, WAN-a i daljinsko administriranje. Kako digitalni video snimaci poseduju WAN I LAN mrežne ulaze i izlaze to ovaj sistem omogućava pregledanje lokalno na Vašoj LAN mreži ili sa bilo koje komunikacijske tačke u svetu, uz opcije prenosa ISDN, ADSL, Internet – ugrađen je web browser. Na slici je prikazan način povezivanja digitalnog video snimača sa ostalim elementima sistema video nadzora ( video kamere, monitori…).

dvr

Advertisements

Video kamera

Reč kamera potiče od latinske reči “camara obscura”što u prevodu znači tamna soba.  Najvažnija komponenta kamere je CCD ili CMOS čip.
Najvažnije karakteristike kamere su rezolucija, osetljivost, signal za nivo buke, napajanje kamere, vrsta čipa i radna temperature .Dve glavne karakteristike kamere su rezolucija i osetljivost.

Rezolucija je izraz koji označava kvalitet definicije i jasnoće slike i odredjena je linijama, što bi znacilo više linija – veća rezolucija, a to znači  bolji kvalitet slike. Deli se na vertikalnu i horizontalnu rezoluciju. Rezolucija zavisi od broja piksela ( tačaka slike ) na CCD ili CMOS čipu. Što veći broj piksela na CCD ili CMOS čipu, kamera će imati bolju rezoluciju.

Vertikalna rezolucija predstavlja broj horizontalnih linija. Horizontalna rezolucija je broj vertikalnih linija. Ukoliko je u tehničkom opisu kamere data samo jedna rezolucija, to je obično horizontalna rezolucija.
Osetljivost merena luksima pokazuje minimalni nivo svetla snimanog objekta koji je potreban za dobijanje prihvatljive video slike.

Izborni predmet – Primenjena audio i video tehnika

 1. Video nadzor
 2. Video kamera
 3. Uredjaji za kontrolu vise video signala
 4. Digitalni video snimač sa hard diskom
 5. Kontrola i praćenje video signala sa udaljenog mesta
 6. Upotreba PC računara u video nadzoru
 7. Šema video nadzora preko računarske mreže
 8. Video server
 9. Alarmna centrala
 10. Displej sistema
 11. Sirena i svetlosna bljeskavica
 12. Auto alarmi
 13. Еlektronska zaštita robe
 14. Oprema i komonenta za el.zaštitu robe (RF-8,2MHz, AM-58KHz, senzorski bedževi, RF napelnicе 8,2MHz, DR nalepnice 58KHz)
 15. Uređaji za demarkiranje robe
 16. Elektronska kontrola pristupa i obrada podataka
 17. Tač memorija
 18. Softver sisтема
 19. Еlektrična brava
 20. Тipovi kartica
 21. Interfonski sistemi
 22. Kamere za ekstremne uslove
 23. Prepoznavanje registarskih oznaка
 24. Камere za podvodna snimanja
 25. Digitalni fotoaparati
 26. Štampači